Lwówek Śląski - informacje


17.186
mieszkańców Lwówka
8.322
mężczyzn
8.864
kobiet

2.373
w wieku przedprodukcyjnym

10.787
w wieku produkcyjnym

4.026
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

55
zawarto małżeństw

125
urodzeń

222
zgonów

-97
przyrost naturalny
miasto Lwówek Śląski
dochody

77.507.424
wydatki

75.110.480
struktura wydatków Lwówka

1.122.585
1,495%
Rolnictwo i łowiectwo

532.950
0,710%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.244.172
2,988%
Transport i łączność

5.908.583
7,867%
Administracja publiczna

20.096
0,027%
Turystyka

1.211.549
1,613%
Gospodarka mieszkaniowa

313.821
0,418%
Działalność usługowa

137.899
0,184%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

300
0,000%
Obrona narodowa

707.597
0,942%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

383.361
0,510%
Obsługa długu publicznego

23.602.670
31,424%
Oświata i wychowanie

336.628
0,448%
Ochrona zdrowia

3.270.182
4,354%
Pomoc społeczna

5.000
0,007%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

742.747
0,989%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.813.921
7,740%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.725.706
3,629%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.568.422
4,751%
Kultura fizyczna i sport

22.462.294
29,906%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-07-01 00:22
REKLAMA
pogoda Lwówek Śląski
20.9°C
wschód słońca: 04:46
zachód słońca: 21:16
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Lwówku